Smink

Människor har i alla tider genom historien målat sig för att utmärka vissa karaktärsdrag, dock på olika sätt och för olika syften.

Från i början målade man sig mer för att ge ett skräckinjagande intryck inför jakt och krig. Detta gör fortfarande soldater i krig, de ”sminkar” sig för att synas, och även för att inte synas.

Från allra första början tror man att sminket började användas i större skala i forntida Assyrien och även i Egypten, och det är faktiskt så att de preparat de använde då eller slående lika det smink som använd idag.

Det finns mändger av tekniker och produkter att använda för olika sätt att sminka sig. Lär dig mer om att sminka dig och vad för produkter du skall använda i våra guider nedan.